บุคลากรกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการงานประจำ Daliy Management DM ครั้งที่ 2

feather-calendarPosted on 26 มกราคม 2024 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา นำโดย คุณปนัดดา พ่วงพี หัวหน้ากลุ่มงานฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการงานประจำวัน DM : Daily Management ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม AD907 โดย รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่บุคลากรของกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ให้ทราบถึงการจัดการงานประจำให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ