ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

feather-calendarPosted on 22 ตุลาคม 2023 document highlight หน้าผลงาน นศ.ทุนผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

🎉มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานชื่อ มดไบรท์: ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนรู้แผงวงจรสมองกลคิดไบรท์ผ่านห้องเรียนออนไลน์ และระบบจำลอง 3 มิติ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ดังนี้ นายกันตพงศ์ วงศ์พานิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายณัฏฐ์ สมหวัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
🧡มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย