ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลติดดาว 4 ดาวการแข่งขัน กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ผลงาน “เครื่องกรองของเสียพลังน้ำวน”

feather-calendarPosted on 29 กรกฎาคม 2023 document highlight หน้าผลงาน นศ.ทุนผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลติดดาว 4 ดาวการแข่งขัน กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ผลงาน “เครื่องกรองของเสียพลังน้ำวน” ดังนี้ นายก้องภพ ลิ้มวัชรากูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ นางสาวปัณฑิตา ประภามณฑล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และนางสาวเลอศิริ ทองแป้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย