ประกาศรับสมัครทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2567

feather-calendarPosted on 8 พฤษภาคม 2024 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ทุนแสดเหลือเรืองรุ่ง จัดตั้งขึ้นคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นและมีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น หรือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ และมีความสามารถเฉพาะด้าน ในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท

  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา https://kmutt.me/SL_2567
  • รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://kmutt.me/SFA-SL01
  • ส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ https://kmutt.me/SLScholarship ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม -17 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 28 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวันที่ 9 สิงหาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
0-2470-8097 (พี่เมี๊ยว)
facebook SFAKMUTT