ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต กลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1) เพิ่มเติม

feather-calendarPosted on 16 มิถุนายน 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต กลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1) เพิ่มเติม ดังนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต กลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (รอบที่ 1) เพิ่มเติม

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทุนการศึกษาดังนี้