ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์”ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 13 มิถุนายน 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ด้วยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ขยันหมั่นเพียรในการเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับการสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ค่าเช่าหอพัก และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก   ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเพื่อทดแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://kmutt.me/sfa12623