ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา กองทุนทรัพย์สงวนบุญประจำปีการศึกษา2566

feather-calendarPosted on 8 กุมภาพันธ์ 2024 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนทรัพย์สงวนบุญ” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://pas.kmutt.ac.th/share/a/z8eae/