ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปี 2566

feather-calendarPosted on 29 สิงหาคม 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯประจำปี 2566 สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – ปริญญาตรี ผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถ download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น) ได้แก่

1. ยื่นเอกสารผ่านไปรษณีย์มาที่ “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 หรือที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ทุกสาขา โทร. 02-422-9400 ต่อ 9840/9853 (คุณบัญญติ/คุณสุพิชญา)

2. ยื่นเอกสารผ่าน E-mail: foundation@sabina.co.th รายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัครตามแนบ ทั้งนี้มูลนิธิฯ เปิดรับเอกสารใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน พ.ศ. 2566 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/JintanaMF

หมายเหตุ- ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ยังคงสภาพนักเรียน-นักศึกษา และกำลังศึกษาในภาคการศึกษาปกติเท่านั้น – มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน และ/หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐในภาคพิเศษ ภาคสมทบ และการศึกษานอกโรงเรียน

💙หลักเกณฑ์และใบสมัคร : https://shorturl.asia/aET4t