กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ “มจธ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้โอกาส ต่อเพื่อนมนุษย์” ประจำปี 2566

feather-calendarPosted on 7 กันยายน 2023 document ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุนhighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ “มจธ. ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้โอกาส ต่อเพื่อนมนุษย์” จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 มีหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยจำนวน 2 คัน จอดรับบริจาคบริเวณใต้ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทั่วไป และบุคลากรร่วมบริจาคเลือดทั้งสิ้นจำนวน 222 คน ได้รับโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 138 ยูนิต

คณะผู้จัดงานขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลในการบริจาคมา ณ ที่นี้