ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

feather-calendarPosted on 16 มิถุนายน 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ดังนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566


ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทุนการศึกษาดังนี้