ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 7 มิถุนายน 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบรวจสอบ วัน เวลา วิธีการเข้ารับการสัมภาษณ์ ที่แนบท้ายประกาศนี้