ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “The White Elephant” ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 13 กุมภาพันธ์ 2024 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา The White Elephant” ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาที่ มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มี ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท

🔍ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาได้ที่ https://pas.kmutt.ac.th/share/a/83qyn/