นักศึกษา มจธ. รับทุนการศึกษาจาก บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด

feather-calendarPosted on 7 กันยายน 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ คุณปนัดดา พ่วงพี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และคุณกิตติรัตน์ ตั้งรัตนสุนันท์ บุคลากรกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เข้าพบผู้บริหาร บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด นำโดย คุณปาลชัย มีศุข กรรมการผู้จัดการ คุณชัยปาณ มีศุข และคุณพจน์ สัจจวาณิชย์ กรรมการบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิษย์เก่า มจธ. ที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด

โดยในปีนี้ บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ได้แก่

  1. นายธนวัฒน์ ปิยไพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. นายพฤฒิพงศ์ ศรีธานี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าฝึกงาน และหากมีนักศึกษาสนใจที่จะฝึกงานเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล บริษัทฯมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป