ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โดยมูลนิธิทาคาฮาชิ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย)

feather-calendarPosted on 27 กรกฎาคม 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ด้วยมูลนิธิทาคาฮาชิ โดยการสนับสนุนของ กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ มีความประสงค์ที่จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (Senior Project) ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทุนสนับสนุน จำนวนไม่เกิน 80,000 บาทต่อโครงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โดยมูลนิธิทาคาฮาชิ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย)