การรับเงินค่าครองชีพรายเดือนทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

feather-calendarPosted on 23 พฤศจิกายน 2023 document Uncategorized @th
แชร์

รายละเอียดการรับเงินค่าครองชีพรายเดือนทุนสำหรับนักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

📅กำหนดการรับเงินค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 : เริ่มรับเดือนสิงหาคม

📅กำหนดการรับเงินค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 : เริ่มรับเดือนมกราคม

รายละเอียดค่าครองชีพ

  • หลังจากผู้รับทุนทำสัญญาเรียบร้อยจะได้รับค่าครองชีพตามที่ระบุในสัญญารับทุน จำนวน 18,000 บาท/เดือน เงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้รับทุนแจ้งในเอกสารแนบท้ายสัญญา ไม่เกินสัปดาห์แรกของทุกเดือน
  • หากสถานะการศึกษาของผู้รับทุน สำเร็จการศึกษา/เรียนครบตามหลักสูตร/ลาพัก/ตกออก/ลาออก/คัดชื่อออก ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับค่าครองชีพ