ฟีโบ้ มจธ. ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : เตรียมตัวอย่างไรให้ติดฟีโบ้

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน
และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : เตรียมตัวอย่างไรให้ติดฟีโบ้ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 19.00 – 19.30 น. ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE ทางเพจ

FIBO: https://www.facebook.com/fibokmutt และ
FIBO AI/Robotics for All: https://www.facebook.com/FIBO-AIRobotics-for-All-105838601217414