คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วันพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพ นำโดย ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวม 31 คน ถวายหลอดไฟและจตุปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งเงินปัจจัยที่ร่วมทำบุญจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 3,414 บาท แด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566