สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ Perdana Center for STI Policy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (University Technology Malaysia) และ สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งอินโดนีเซีย (LIPI) จัดงานประชุมวิชาการ South East Asia Conference on Science, Technology and Innovation Policy Management (SEAC-STIPM) ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

: https://seacstipm2019.com

: https://www.facebook.com/sti-policy-management-2019

: http://www.kmutt.ac.th/stipi/main/en/sti-policy-management-2019