ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Rangsit University Jujitsu Open 2023

feather-calendarPosted on 7 ตุลาคม 2023 document Uncategorized @thHighlight Homehighlight หน้าผลงาน นศ.ทุน
แชร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและมอบทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Rangsit University Jujitsu Open 2023 ในแต่ละประเภทดังนี้

🥇รางวัลเหรียญทอง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม นายพีรวิชญ์ วงศ์จักรคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

🥈รางวัลเหรียญเงินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม นายจักรพรรดิ เทพผ่องศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

🥈รางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม นายปิตุชัย มิตรภักดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์