ค้นหาครุภัณฑ์  

1. เครื่อง Dynamic Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)คุณสมบัติ
เทคนิคที่เริ่มนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถทำนายชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อนข้างแม่นยำโดยอาศัยการเปรียบเทียบ fingerprint ของเลขมวล (mass number) ของสารตัวอย่างนั้น ๆ กับข้อมูลที่มีอยู่ นอกจากนี้เทคนิคนี้ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณ (quantitative analysis) และเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ได้อย่างถูกต้อง Mass Spectrometer เป็น detector ที่ใช้ตรวจวัดองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง โดยอาศัยกลไกคือโมเลกุลขององค์ประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตัวอย่างโดยเครื่อง GC นั้นจะถูกไอออไนซ์ในสภาวะที่เป็นสุญญากาศ แล้วตรวจวัดออกมาเป็นเลขมวล (mass number) เทียบกับข้อมูลอ้างอิงแล้วแปลผลออกมาเป็นชื่อขององค์ประกอบนั้น ๆ หลักการทำงานของเครื่อง GC-MS นั้นเริ่มจากนำตัวอย่างฉีดเข้าเครื่อง GC จากนั้นสารก็จะถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เมื่อผ่านเข้าสู่ column ที่อยู่ใน oven จากนั้นองค์ประกอบใดที่ถูกแยกออกมาจาก column ก่อนก็จะผ่านเข้าไปในส่วนของเครื่อง MS ซึ่งมีสภาวะเป็นสุญญากาศก่อน แล้วเข้าไปเจอกับ ion source ซึ่งจะทำหน้าที่ไอออไนซ์โมเลกุลที่ผ่านเข้ามาให้กลายเป็นประจุ จากนั้นประจุเหล่านี้ก็จะเดินทางผ่านเครื่องคัดเลือกและแยกแยะขนาดของประจุ (mass analyzer) เพื่อดูว่าประจุเหล่านั้นประกอบไปด้วยขนาดมวลเท่าใดบ้าง ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่เครื่องตรวจวัด (detector) เพื่อทำการตรวจหาปริมาณของประจุแล้วแปลผลออกมาเป็นปริมาณขององค์ประกอบแต่ละตัวที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง2. เครื่อง Supercritical Fluid Extractionคุณสมบัติ
1. เป็นเครื่องสกัดสารโดยใช้หลักการของ Supercritical Fluid Extraction (SFE) และใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวเป็นตัวทำละลาย โดยที่อัตราการไหลของคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบสามารถปรับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 กรัมต่อนาที
2. สามารถใช้ร่วมกับ High Pressure Co-solvent Pump ได้
3. ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติโดยต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งเครื่องมือ เช่น สายต่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นครบชุด
4. มีปั๊มความดันสูงแบบสองหัว ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถปรับอัตราการไหลได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กรัมต่อนาที ทนความดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8,700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีเซนเซอร์วัดความดันและเกจอ่านค่าความดัน มีระบบป้องกันความดันเกิน ( Rupture Disc Assembly) มีระบบที่ต่อเข้ากับระบบทำความเย็นและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
5. ส่วนที่ใช้บรรจุสารที่จะนำมาสกัด มีขนาดไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมทนการกัดกร่อนจากสารเคมี มีตัวทำความร้อนพร้อมเซนเซอร์วัดอุณหภูมิได้สูงสุด 150 องศาเซลเซียส และทนต่อแรงดันได้ถึง 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
6. มีอุปกรณ์ป้องกันความดันย้อนกลับ สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 350 กรัมต่อนาที มีระบบให้ความร้อนอยู่ภายในเพื่อป้องกันการแข็งตัวของสารภายใน โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 150 องศาเซลเซียส
7. ส่วนที่ใช้แยกสารที่สกัดได้กับคาร์บอนไดออกไซด์มีลักษณะเป็นแบบ Cyclone Seperator ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมทนการกัดกร่อนจากสารเคมี มีความจุไม่ต่ำกว่า 200 มิลลิลิตร และทนความดันได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 บาร์ จำนวน 1ตัว และมีระบบควบคุมความดัน
8. มีชุดควบคุมอุณหภูมิที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 8 จุด ใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ J-Type Thermocouple สามารถควบคุมการทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์และแสดงผลออกทางจอคอมพิวเตอร์ได้
9. ตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ( Commercial Grade ) พร้อมถังจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
10. มีคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟแวร์ประมวลผลสำหรับควบคุมการทำงานติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
11. ชุดสกัดสารประกอบอยู่ในโครงที่แข็งแรง และมีล้ออยู่ใต้ฐานเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
12. สามารถทดสอบสภาวะการสกัดโดยใช้ปริมาณตัวอย่างน้อยภายในหลอดทดลองขนาด 200 มิลลิลิตร ได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็น
13. สามารถลดพื้นที่การสกัดได้โดยใช้แท่งโลหะปลอดสนิมลดพื้นที่
14. ใช้กับไฟ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท
15. มีอุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องมือจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด3. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก
(Mini Spray Dryer)
คุณสมบัติ
Voltage 200 and 230 V / 50 - 60 Hz
Power consumption 2900 W
Current consumption 14 A
Max. temperature of drying air 220?C
Max. drying capacity 1.0 kg H2O/h
Compressed air requirements 5 - 8 bar
Compressed air consumption max. 1000 l/h
Dimensions (w/d/h) 60 x 50 x 110 cm
Weight 48 kg

สามารถทำตัวอย่างที่อยู่ในรูปของเหลว เช่น น้ำผลไม้ทำให้เป็นผง ส่วนสารที่ยู่ในรูปกึ่งขแงเหลวก็สามารถทำให้เป็นผงได้ เช่น สารสกัดที่อยู่ในรูปโอริโอเรซิน4. เครื่อง Trace Gas Chromatography (GC-2010 Gas Chromatograph)คุณสมบัติ
Third-generation Advanced Flow Control (AFC) – Supports high-speed analysis at a maximum pressure of 970 kPa and 1200 mL/minute maximum flow rate
High-power Oven – Enables cooling from 450? C to 50? C in less than six minutes
Rapid Detector Data Sampling Rate – Ensures sharp, accurate peaks5. อุปกรณ์ตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์
(Photodiote-array Detector)
คุณสมบัติ
The SPD-M20A High Performance Liquid Chromatography PDA detector provides users with the most advanced level of sensitivity and stability found in today's PDA detectors. Sharing many of the qualities of the SPD-20A/20AV UV-Vis Detectors, the SPD-M20A attains sensitivity levels approaching the most advanced UV-Vis detectors. It has a high-sensitivity mode with an 8 nm slit width. Using light-source compensation, it offers a noise level of 0.6?10-5 AU, which is comparable to that of traditional UV-VIS detectorsRevised: 2008/10:48:28
Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center