ค้นหาครุภัณฑ์  

1. เครื่อง Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometeคุณสมบัติ
เครื่อง Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (WD-XRF) รุ่น Bruker S4 Explorer ติดตั้งพร้อมกับผลึก (Pre-Mounted Analyzer Crystals) สำหรับการวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 8 ผลึกดังนี้
- ผลึก LiF (200) วิเคราะห์ธาตุตั้งแต่ K ถึง U
- ผลึก LiF (220) วิเคราะห์ธาตุที่ต้องการความแม่นยำสูงแต่มีสัญญาณน้อยสำหรับวิเคราะห์ธาตุตั้งแต่ V ถึง U
- ผลึก PET วิเคราะห์ธาตุตั้งแต่ Al ถึง K
- ผลึก OVO-55 วิเคราะห์ธาตุตั้งแต่ O ถึง Mg
- ผลึก Ge วิเคราะห์ธาตุตั้งแต่ P ถึง Cl
- ผลึก InSb วิเคราะห์ธาตุ Si
- ผลึก OVO-B วิเคราะห์ธาตุ B และ Be
เครื่อง Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer นี้ สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานทดสอบที่อยู่ในรูปหรือสถานะต่างๆ ตั้งแต่ ของแข็ง ของเหลว ฝุ่น คราบเขม่า เนื้อเยื่อ ชิ้นงานชีวภาพ ดิน หิน โคลน จนถึงสารแขวนลอย2. เครื่องถอดแบบ 3 มิติ ประเภทไม่มีการสัมผัส (Non-Contact 3D Digitizer)คุณสมบัติ
  1. เป็นอุปกรณ์สำหรับการสแกนวัตถุสามมิติแบบไม่มีสัมผัส (Type : Non-contact 3D digitizer)
  2. มีหลักการทำงานแบบไตรแองกูเลชั่นแบบบล็อกลำแสง (Triangulation light block method)
  3. มีหลักการปรับโฟกัสแบบอัติโนมัติ (Auto focus method) โดยใช้ความต่างของพื้นผิว (contrast method)
  4. สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ (Exchangeable lens) ได้อย่างน้อย 3 แบบ เช่น เลนส์ เทเล Tele (ใกล้) ความยาวโฟกัส 25 มิลลิเมตร เลนส์ มิดเดิล Middle (กลาง) ความยาวโฟกัส 14 มิลลิเมตร และ เลนส์ วาย Wide (ไกล) ความยาวโฟกัส 8 มิลลิเมตร เป็นต้น โดยเป็นเลนส์ชนิด Exchangeable อย่างน้อย 3 แบบ (TELE/MIDDLE/WIDE Angle) [อย่างละ 1 ชุด]
  5. มีแหล่งกำเนิดแสงแบบ เลเซอร์ คลาส 1 ตามมาตรฐาน FDA หรือ Laser class 1 (FDA) Eye safe
  6. มีหลักการฉายของเลเซอร์แบบ กระจกสะท้อนลำแสงหมุนโดยกัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer driven rotating mirror)
  7. ความแม่นยำ (Accuracy) ในแนวแกน X, Y, Z โดย เลนส์เทเล (Tele) ที่ระยะ 0.6 เมตร ประมาณ 0.05mm หรือดีกว่า
  8. ระยะเวลาในการสแกนต่อ 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 วินาที
  9. จำนวนข้อมูลที่ส่งออก (Number of Output pixel) ไม่น้อยกว่า 300,000 พิกเซล
  10. มีข้อมูลเป็นสีแบบ 24 บิท (color data 24 bits color depth) ที่ส่งออกมาจากการสแกน
เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ

การนำไปประยุกต์ใช้
ออกแบบ Dunnage
3D Shape Measurement of Human face
Surface Modeling (NURBS)
Medical Field
Rapid Prototyping (Wood molding for vacuum forming a package)
Rapid Prototyping (Stereo Lithography System: STL)
To construct 3D data for CAE
3D Non-Contact Scanning for Automotive Industry (Aftermarket Performance Exhaust Systems)
3D Non-Contact Scanning for Automotive Industry (Cast Part)
3D Non-Contact Scanning for Automotive Industry (GM Blow Mold Part)
Sanyo Quality Inspection
Suzuki Engine Block Inspection
Art and Cultural Heritage
Medical Science

Revised: 2009/10:48:28
Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center