ค้นหาครุภัณฑ์  

1. เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของสารละลายชนิดประสิทธิภาพสูง
(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)
คุณสมบัติ
วัดปริมาณสารพิษ สารตกค้าง ในน้ำ ในดิน ในสิ่งแวดล้อม หรือแยกความบริสุทธิ์ของสาร อินทรีย์เช่น คาร์โบไฮเดรท โปรตีน วิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ2. เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคแขวนลอยโดยใช้ Laser
(Laser, Particle Size Analyzer)
คุณสมบัติ
วัดขนาดอนุภาคการวัดตัวอย่าง ที่แขวนลอยในของเหลวช่วงของการวัด/วิเคราะห์ 0.04 – 2,000 ไมครอนตั้งแต่ 0.04 – 2,000 ไมครอน Wet method และ Dry method3. เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน
(Surface Area and Porositymeter Analyzer)
คุณสมบัติ
1.พี้นที่ผิวของตัวอย่างทุกประเภทซึ่งเป็นผงหรือเป็นแผ่นบางๆ เล็กๆมีขนาดไม่เกิน 1-2 มิลลิเมตร
2.รูพรุนและปริมาณของรูพรุน
3.พื้นที่ผิวสามารถวัดและแสดงผลได้ตั้งแต่ 0.05 m2/g
4. รูพรุ่นสามารถวัดได้ในช่วง 3.50 จนถึง 5,000 อังสตรอม (A)4. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์
(X-ray Diffractometer)
คุณสมบัติ
เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (X-ray Diffractometer) รุ่น Bruker D8 Advance ติดตั้งพร้อมกับ Eulerian Cradle สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและส่วนประกอบเทียบกับฐานข้อมูลมาตรฐาน ทั้งจากเทคนิค Locked-couple scan สำหรับ Powder diffraction เทคนิค Unlocked-couple scan, Detector scan, Tube scan และอื่นๆ
เครื่อง X-ray Diffractometer นี้ยังสามารถวิเคราะห์วัสดุฟิล์มบาง วิเคราะห์ Texture หรือทิศทางการจัดเรียงตัวของโครงสร้างผลึก และยังสามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Reflectormetry และทำการวิเคราะห์ Stress บนพื้นผิวชิ้นงานสำหรับ XRD สามารถเป็นโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุผสม ชิ้นส่วนชีวภาพ ทั้งในรูปฟิล์ม ผง ก้อน หรือแผ่น
หากเป็นวัสดุพิเศษ เช่น วัสดุเหลว วัสดุที่มีลักษณะเหมือนโคลน วัสดุมีรังสี วัสดุผิวโค้ง วัสดุผิวขรุขระ วัสดุชิ้นใหญ่ วัสดุที่มีปริมาณน้อยหรือน้อยมาก ชิ้นงานที่สามารถตัดแยกส่วนได้ หรืออื่นๆ
ตัวอย่างชิ้นงานที่เคยให้บริการ
- โลหะและโลหะผสมทั่วไป
- พอลิเมอร์
- วัสดุผสม
- ชิ้นส่วนรถยนต์
- ชิ้นส่วนกระดูกเทียม
- รากฟันเทียม
- ไคติน/ไคโตซาน
- ฟิล์มบางผิวหยาบ
- ฟิล์มบางมาก
- แกลบเผา
- เถ้าลอย
- ดินจากแหล่งต่างๆ
- ไฟเบอร์จากธรรมชาติ
- ใบมีด
- โลหะผง
- วัสดุแม่เหล็ก
- ตะกอนจากน้ำทิ้งRevised: 2008/10:48:28
Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center