Contact & Location

สำนักงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) – บางมด

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุ่งครุ)
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : +662-470-8645, +662-470-8647,
+662-470-8695-9 ต่อ 319, 323
โทรสาร : +662-470-8647
อีเมล์ : p.prof.group@gmail.com

แผนที่

สำนักงานวิจัยส่วนอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) – บางขุนเทียน

ที่อยู่ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ :+662-452-3456 (13 lines)
โทรสาร :+662-452-3455
อีเมล์ : p.prof.group@gmail.com

แผนที่