การประชุมกลุ่มย่อย & ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย นักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ได้มีการประชุมย่อยกลุ่มวิจัยฯ ณ ห้อง 4405 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ มจธ. บางมด เวลา 9.00-11.30 น. โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

  • การเข้าร่วมงานวิชาการและกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ในรอบที่ผ่านมา http://www.kmutt.ac.th/p-prof/?p=2975&lang=th
  • รายงานแจ้งการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัยห้องปฏิบัติการ P-PROF และการลงชื่อใน Logbook เครื่องทดสอบ http://www.kmutt.ac.th/p-prof/?page_id=588&lang=th
  • การวางแผน / กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก มทร.รัตน์โกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย ของกลุ่มวิจัย ในวันที่ 19 ก.ย. 62
  • มอบหมายหน้าที่การ Update ข้อมูล รายการสารเคมี และความปลอดภัย ของกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) มจธ. (เลขทะเบียนที่: 2-0291-0010-2) ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (ESPReL Checklist) http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp
  • คาดคะเนผลงานวิจัย/วิชาการของกลุ่มวิจัยฯ ที่จะเกิดขึ้น ในปี 2019 ช่วงเดือน ม.ค – ส.ค http://www.kmutt.ac.th/p-prof/?page_id=463&lang=th
  • การติดตามความก้าวหน้า / ปัญหา / อุปสรรค งานวิจัยของ นศ. ป.โท และ ป.เอก
  • เตรียมหาข้อมูลสถานที่สัมมนานอกสถานที่ประจำปี 2562 ของกลุ่มวิจัยฯ ในวันที่ 29, 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

โดยการประชุมในครั้งนี้ สมาชิกกลุ่มวิจัยทุกท่านให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี 

 

สรุปข่าวโดย นายสาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ (วิว)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *