ประชุมย่อยติดตามความก้าวหน้างานวิจัย & Cleaning day ห้องปฏิบัติการ P-PROF ณ มจธ. บางขุนเทียน

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย อาจารย์ / นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท มีการประชุมกลุ่มย่อยและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF ณ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยได้มีการจัดประชุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • ข่าวแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่มวิจัยฯ และประชาสัมพันธ์ถึงโครงการอบรม หรือการเข้าร่วมชมนิทรรศการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพอลิเมอร์ให้กับสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ
  • การ Prevent maintenance (PM) เครื่องมือ และอุปกรณ์วิจัยที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ
  • การติดตามความก้าวหน้าและปัญหาของงานวิจัยของ นศ. ปริญญาเอกและปริญญาโท เพื่อเป็นการปรึกษาหารือถึงปัญหาในการวิจัย นอกจากนี้มีการนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านวัสดุยางป้องกันรังสี ของนางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ (น้ำหวาน)

หลังจากการประชุมกลุ่มย่อยแล้วสมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF ทุกๆคน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องปฏิบัติการฯ โดยแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบแต่ละพื้นที่กันอย่างเต็มที่

 

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย: นางสาวเกศกนก กังวานนาวิน (ดิว)

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *