กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ณ อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น. กลุ่มวิจัย P-PROF เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี KMUTT CREATIVITY&TECHNOLOGY Showcase Series 2 ภายใต้ชื่องาน “Digitalization for Smart Life and Smart Industryณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) ชั้น 6-8 ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเชิงความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. ความเชี่ยวชาญของหน่วยวิจัย2. Smart Healthcare3. Smart Living
4. Smart Environment5. Smart Education6. Smart Energy
7. Smart Manufacturing8. Smart Building 

โดยงานนี้ กลุ่มวิจัยฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด Smart Building ในชื่อหัวข้อ Energy Saving and Eco-friendly Log-House from Wood Polymer Composites (บูธ B5) ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่าง มจธ. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และบริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด Smart Building ทั้งหมดเป็นผลงานภายใต้การสนับสนุนของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. โดยมีทั้งหมด 6 ผลงาน ดังนี้

B1Building Simulation for Energy Savingโดย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข และรศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
B2Energy Management for Sustainable Energyโดย ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
B3ผิวเคลือบสีที่มีสมบัติเลือกการส่องผ่านสเปคตรัมรังสีอาทิตย์จากอนุภาคนาโนแอนทิโมนีทินออกไซด์ผสมพอลิเมอร์โดย รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข น.ส.ชนากานต์ ผิวนวล และน.ส.ณัฐชยา เหลื่อมศรี
B4สารเคลือบเพื่อบำบัดอากาศ (Smart coating for air cleaning)โดย ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร และนายวิทวัส เหรียญทอง
B5Energy Saving and Eco-friendly Log-House from Wood Polymer Compositesโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน นายศิริชัย ก้านกิ่ง นายวราวิทย์ เอกอินทุมาศ และนายธรัฐ ภาคสัญไชย ซึ่งเป็นผลงานระหว่างคณะฯ และบริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด
B6ชุดวัสดุเคลือบผิวกระจกลดอุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อนโดย ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี และ ดร.ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์

ภาพประกอบโดย: คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.

แหล่งที่มา: http://www2.kmutt.ac.th/C&TShowcase/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *