ความก้าวหน้างานวิจัยนักศึกษาปริญาเอก กลุ่มวิจัย P-PROF

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปวีณา แตงอุดม นักศึกษาปริญญาเอก นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย เรื่อง “A novel modified titanium dioxide for improving antibacterial performance of toughened PMMA by modified AR” ณ ห้องประชุมสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มจธ. โดยมี    ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF  รศ. เอกชัย วิมลมาลา  รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน และนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทเข้าร่วมฟังการนำเสนอดังกล่าว ซึ่งหัวข้องานวิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยต่อยอดที่จะนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้ติดตามของความก้าวหน้างานวิจัยที่จะนำไปศึกษาวิจัยต่อในต่างประเทศ ในช่วง เดือน มิ.ย. – ธ.ค. 2562 ของนักศึกษาปริญญาเอกของกลุ่มวิจัยฯ ด้วย

 

                                                                                 รายละเอียด/ข่าวโดยปวีณา แตงอุดม (ส้ม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *