นักศึกษาปริญญาโท กลุ่มวิจัย P-PROF ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ นักศึกษาปริญญาโทของกลุ่มวิจัย P-PROF ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ นำเสนองานวิจัย เรื่อง “การผลิตแผ่นยางฟองปลอดสารตะกั่วกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา จากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมบิสมัทออกไซด์ (Manufacturing of Lead-free X-ray and Gamma Ray Shielding Sponge Rubber Sheet from Bi2O3 – Natural Rubber Composites)” โดยมี รศ.เอกชัย วิมลมาลา, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง และ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ซึ่งในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมดังกล่าว นักศึกษาของกลุ่มวิจัยฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา “ระดับดี” ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ และนอกจากนี้ นางสาวบุษราภรณ์ มูลเหล็ก นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการเตรียม ขึ้นรูปและสมบัติเชิงกล/ไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL (Preparation, Processing and Mechanical / Electrical Properties of MWCNT/RVNRL Composites) โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง และ รศ.เอกชัย วิมลมาลา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา “ระดับดี” ประเภทบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ด้วยเช่นกัน

เข้าเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2562/43

ภาพและข่าว โดย ผกามาศ ลิ่มอรุณ (น้ำหวาน)

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *