นักวิทย์ฯ สร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ออกมาในปริมาณมากด้วยวิธีใด?

คณะนักวิทยาศาสตร์แห่ง Swedish University of Agricultural Sciences ได้พัฒนาวิธีสังเคราะห์ใยแมงมุมปริมาณมากในห้องทดลอง พวกเขาสกัดยีนสร้างใยแมงมุม 2 สปีชีส์มารวมกันแล้วตัดต่อใส่เข้าไปในแบคทีเรีย ใยที่ได้มีคุณสมบัติแกร่ง เหนียว ยืดหยุ่น และสลายตัวทางชีวภาพได้เหมือนใยแมงมุมตามธรรมชาติทุกประการ และให้ประสิทธิภาพมากกว่าการทำฟาร์มแมงมุมหลายเท่า แบคทีเรีย 1 ลิตรผลิตใยแมงมุมได้ยาวถึง 1 กิโลเมตร เมื่อคลี่ออกมาเป็นเส้นตรงๆ ใยแมงมุมสังเคราะห์ชนิดนี้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้มากมาย เช่น ใช้เป็นเส้นใยเย็บแผล หรือผ่าตัดเชื่อมต่อกับเส้นประสาท หรือใช้เป็นแพ็คเกจหุ้มสินค้าชนิดใหม่ที่ทนทานและเบาก็ได้ ใยแมงมุมสังเคราะห์สามารถดูดซับพลังงานได้มากและมีความยืดหยุ่นสูง จึงเป็นวัสดุที่ใช้งานได้มากมาย เช่น การทำถุงลมนิรภัย เป็นต้น

ที่มา: http://scienceillustratedthailand.com/technology/นักวิทย์ฯ-สร้างใยแมงมุม/

Leave a Reply

Your email address will not be published.