การประชุมกลุ่มวิจัย P-PROF & Big cleaning day เดือนมกราคม 2562 & เลี้ยงปีใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย P-PROF มจธ. บางขุนเทียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 สมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF ประกอบด้วย อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท นำโดย รศ.เอกชัย วิมลมาลา มีการประชุมกลุ่มย่อย และทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF ณ มจธ.วิทยาเขต บางขุนเทียน ซึ่งครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมย่อยในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. ข่าวแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มวิจัยที่ร่วมกันทำในช่วงที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์ถึงโครงการอบรม ISO 17025 ห้องปฎิบัติการเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว
  2. การติดตามความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท เพื่อเป็นการปรึกษาหารือถึงปัญหาในการวิจัย และการดำเนินการทำวิจัยต่อไป
  3. แนะนำนักศึกษาใหม่ของกลุ่มวิจัยฯ ที่เข้ามาในภาคการศึกษา 2/2561 จำนวน 2 คน ซึ่งได้แก่ นายสาริษฐ์ สุขวัฒนจรูญ (วิว) และนางสาวเกศกนก กังวานนาวิน (ดิว)

หลังจากการประชุมกลุ่มย่อยแล้วสมาชิกกลุ่มวิจัย P-PROF ทุกๆคน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ P-PROF และUpdate บอร์ดแสดงผลงานวิจัยโดยแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบแต่ละพื้นที่กันอย่างเต็มที่ จนเสร็จเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หลังจากนั้นได้มีการร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน+เลี้ยงปีใหม่ 2562 ของสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามัคคีและอบอุ่นในรูปแบบของครอบครัววิจัย

 

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย: ผกามาศ ลิ่มอรุณ (น้ำหวาน)

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *