รับสมัคร!! บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก ปีการศึกษา 1/2561

เนื่องด้วยทางกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2561 หากท่านมีความสนใจเข้าศึกษาต่อผ่านทางกลุ่มวิจัย กรุณากรอกแบ Read More …

รับสมัคร!! บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก ปีการศึกษา 1/2560

เนื่องด้วยทางกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2560 หากท่านมีความสนใจเข้าศึกษาต่อผ่านทางกลุ่มวิจัย กรุณากรอกแบ Read More …

กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัคร!! บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer PROcessing and Flow, P-PROF, research group) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับป Read More …

รับสมัคร!! บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก ปีการศึกษา 1/2559

เนื่องด้วยทางกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (กลุ่มวิจัย P-PROF) มีความประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2559 หากท่านมีความสนใจเข้าศึกษาต่อผ่านทางกลุ่มวิจัย กรุณากรอกแบ Read More …