มจธ. ร่วมกับ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการ UBI Pitching Day การประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการ UBI Pitching Day การประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ในการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในระดับ Pre-Incubation โดยมี นายจิระพันธุ์  เนื่องจากนิล ประธานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 1 (BRI-224) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 มหาวิทยาลัย ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจ จำนวน 22 ทีม และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการพัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์และตัดสินคัดเลือก ประกอบด้วยรางวัลด้านนวัตกรรม  ด้านความคิดสร้างสรรค์  และ ด้านความสามารถทางการแข่งขันและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ อย่างละ 4 รางวัล  และรางวัล Popular Pitch  1 รางวัล  และ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้มอบรางวัลโล่และเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ครั้งนี้