อาจารย์ มจธ. รับรางวัลผลงานประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลผลงานประกวดนวัตกรรมข้าวไทย 2565 ในงานประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2565 “ก้าวต่อไป นโยบายข้าวไทย” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธี ซึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ผลงาน นวัตกรรมการผลิตกรดเฟอรูลิกความบริสุทธิ์สูงจากเศษวัสดุเหลือของน้ำมันรำข้าว เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดย รศ. ดร.กรณ์กนก อายุสุข และคณะ จากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ในการนี้ มจธ.ได้ส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย