มจธ. ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ โดยมี ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวรายงาน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศและทุ่มเทพระวรกายเพื่อความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของปวงชนชาวไทย

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด