ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็น “ผู้ให้โอกาส” กับเด็กๆ “มละบริ”

สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็น “ผู้ให้โอกาส” กับเด็กๆ “มละบริ” ร่วมเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จักรยาน และผ้าห่มกันหนาว เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง และป้องกันความหนาวเย็นจากสภาพภูมิอากาศ

โครงการระดมทุน “สานฝันปันรัก สร้างเด็กดีมีสุขภาพแข็งแรง” ประสบการณ์ของเด็กๆในวันนี้อาจเป็น ความทรงจำที่ดีของพวกเขาตลอดชีวิต


คำว่า “โอกาส” และ “ผู้ให้” ยิ่งใหญ่เสมอ เมื่อ “เราเป็นผู้ให้โอกาส” นั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

โทร.02-4708-112 และ 085-917- 0717