คณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบผู้บริหารเคเอกซ์ แสดงความขอบคุณสำหรับโครงขยายความร่วมมือทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้บริหารสำนักเคเอกซ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย เพื่อส่งมอบจดหมายแสดงความขอบคุณสำหรับโครงขยายความร่วมมือทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมประเภท Digital Transformation (DX), Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT) ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินโครงการ Business Matching ดังกล่าวได้รับผลตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ประกายไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งมีการหารือถึงแนวทางในการดำเนินการร่วมกันต่อไปกับทางจังหวัดชิมาเนะ เพื่อขยายความร่วมมือไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ