มจธ. ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ที่เข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงปัจจุบัน

📍นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarships2564 สอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 0-2470-8097 #KMUTT #น้ำท่วม64