คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Open House 2022

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Open House 2022 ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีบูธฐานกิจกรรมจาก 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา

กิจกรรมจากงานบริการการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับงานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาพื้นฐาน OBEM ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เส้นทางอาชีพ และทุนการศึกษา กิจกรรมจากงานวิเทศสัมพันธ์ (IA) แนะนำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทุนการศึกษาในต่างประเทศ

รวมทั้งมีการตอบคำถามและเล่นเกมเพื่อลุ้นรับรางวัล นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสร่วมทัวร์ในแต่ละภาควิชา โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้ความรู้การเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ครู และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน