คณะวิทยาศาสตร์มอบรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้แก่โรงเรียนวัดทรงธรรม

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม หรือโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 4 ไปมอบให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จำนวน 3 รางวัล

ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จากผลงานชื่อ “Solarpuff Cell” รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จากผลงานชื่อ “เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ” รางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากผลงานชื่อ “การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชที่มีกรดซิตริกชะลอการเน่าเสียของผลมะม่วงสุก” ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนวัดทรงธรรมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล