มจธ. ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างวินัยจราจร และรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย และในช่วงบ่ายได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมการมีส่วนร่วมสู่ถนนปลอดภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา และผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยศูนย์ EESH และคุณประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ร่วมในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล ลาภวิไลพร ร่วมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบด้วย นักศึกษา มจธ. และบุคลากร นักเรียนจากโรงเรียนนาหลวง