พิธีปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการศึกษาสายวิชาชีพไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการศึกษาสายวิชาชีพไฟฟ้า โดยมี ดร.ธณภณ ธำรงคุณานัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. กล่าวแนะนำโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ ดร.อริยา พรหมสุภา ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการและแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จหลักสูตร คุณวรกิจ บุรินทรชาติ นักศึกษาเก่าวิศวกรรมไฟฟ้ารุ่น 11 มอบเกียรติบัตรและเสื้อแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการศึกษาสายวิชาชีพไฟฟ้า เป็นความร่วมมือระหว่างนักศึกษาเก่าวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ เป็นทั้งพี่เลี้ยงและผู้ให้ความรู้ รวมถึงคณะอาจารย์จากทาง มจธ.ราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง โรงเรียนบ้านเบิกไพร อำเภอจอมบึง โรงเรียนบ้านลำพระ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รวมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน