รับสมัครนักศึกษา ป.เอก เพื่อรับทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. – สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th หรือ http://petchra.kmutt.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร : https://bit.ly/2QbYmzB

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, 02-470-8426