KMUTT Unlimited Data Package เปิดรอบพิเศษสำหรับผู้พลาดโอกาสในรอบแรก

 เ ปิ ด ร อ บ พิ เ ศ ษ 🥳🤩📣
สำหรับผู้พลาดโอกาสในรอบแรก

📶 KMUTT Unlimited Data Package 📶
🎊 สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษามจธ. 
🎊
✅ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ Unlimited Data Package Maximum speed at 4 Mbps บนเครือข่าย AIS, DTAC, True ที่นักศึกษาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นเวลา 90 วัน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 12.00 น.


⚠️ ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น ก่อนกรอกแบบฟอร์ม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/netkmutt
ℹ️ กรณีใช้งานเครือข่ายอื่นๆ (TOT, CAT) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Line: @regiskmutt


** สงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาปัจจุบันที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น **

#ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน