มจธ. ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 60+ Earth Hour 2021”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน ต้นแบบในการลดภาวะโลกร้อน ในฐานะองค์กรเครือข่ายกรุงเทพมหานคร และ ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021)” โดยมี พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ลานสแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์
รศ. ดร.โสฬส สุวรรณยืน

นอกจากนี้ มจธ. ยังได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในเขตทุ่งครุและบางขุนเทียนในการปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. พร้อมกันทั่วโลก เพื่อแสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น โดยกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs2030 เป้าหมายที่ 17 เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต และเป้าหมายที่ 13 การจัดกิจกรรมเพื่อรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

โครงการ Earth Hour เป็นโครงการร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งริเริ่มโครงการโดย กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) โดยโครงการเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2550 ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และจากการจัดกิจกรรมครั้งแรก หลังจากการปิดไฟเป็นเวลา 60 นาที คน 2.2 ล้านคน ปิดไฟและสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงเท่ากับลดจำนวนรถยนต์ในถนนไปถึง 48,000 คัน หรือช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของผู้คนในสังคมให้หันมาใส่ใจการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับประเทศไทยเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Earth Hour “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” ครั้งแรกเมื่อปี 2551 และทำติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ในปีนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อเป็นการแสดงพลังให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง