สัมมนาเปิดโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการสัมมนาเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมนำร่องที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 โรงงาน ปี 2564  โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แถลงความร่วมมือ พร้อมด้วย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเอสเพรสโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสัมมนาดังกล่าว คุณปฐม ชัยพฤกษทล ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้บรรยายเพื่อแนะนำโครงการฯ และ ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา หัวหน้าโครงการฯ ได้บรรยายในหัวข้อการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทั้งนี้รายนามโรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง จำนวน 20 โรงงาน มีดังนี้

บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด
บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด
บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พระนคร คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำกัด
บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีไอจีแอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยโพรเกรส การ์เมนต์ จำกัด
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (191)
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (140)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไซเบิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (โรงงานอยุธยา)

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่: https://bit.ly/3lI6q6u