มจธ. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้วิจัยและพัฒนา ผลงานเครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ด้วยการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกแบบพกพา ด้วยการเรียนรู้ผ่านปัญญาประดิษฐ์ (Novel Mobile Optical Bone Density Screening Machine with Machine Learning) เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ มอบรางวัลโดย รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 กรุงเทพฯ

ผลงานเครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ด้วยการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกแบบพกพา ด้วยการเรียนรู้ผ่านปัญญาประดิษฐ์ วิจัยและพัฒนาโดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB) และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ ศ. ดร.ชิเกโอะ ทานากะ มหาวิทยาลัยคานาซาวา (Kanazawa University) โดยภายในงานพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี