ทีม MODFIRE@FIET นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจธ. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ดร.กัญญุมา คามาตะ อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าในชื่อ ทีม MODFIRE@FIET เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือก) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผลการแข่งขัน ทีม MODFIRE@FIET สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ได้สำเร็จ และสามารถเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ขอเชิญร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ ทีม MODFIRE@FIET