ทีม อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่

  • พัชรพล แก้วเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • กิตติพงศ์ เทพอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • กันตพงศ์ วงศ์พานิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รุดฟาน ไมมะหาด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท การแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022 และรางวัลพิเศษจาก Sustainable Solution มูลค่า 154,500 บาท

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัล พระราม 9 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565