มจธ. ให้การต้อนรับ โรงเรียนรุ่งอรุณในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเปิดมุมมองสู่การก้าวเป็นผู้ประกอบการ

May be an image of 8 people and indoor

วันที่ 31 มกราคม 2565 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX Building: Knowledge Xchange for Innovation Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับ โรงเรียนรุ่งอรุณ นำโดย อาจารย์กษิตธร ขวัญละมูล และอาจารย์ปิยรัฐ กล่ำทอง พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สนใจเลือกฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมและร่วมพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีอาจารย์ กมลสิน จตุรัฐพล ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชา การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา หรือ “MIDI” (Multiple Intelligences for Design Integration) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ ทีม MIDI ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมหลายพื้นที่ภายในอาคาร KX อาทิ

‘FabLab Bangkok’ จุดนัดพบระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับทักษะการประดิษฐ์ เพื่อผลักดันและพัฒนาไอเดียสู่ชิ้นงานต้นแบบ

ร้านกาแฟออร์แกนิก ‘Dots Coffee’ ที่พนักงานในร้านเป็นผู้พิการทางสายตา

ธุรกิจเพื่อสังคม ‘Vulcan Coalition’ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพให้คนพิการ เพื่อทำงานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Jacob Jensen Design I KMUTT Bangkok’ สตูดิโอของแบรนด์ออกแบบระดับโลกที่โดดเด่นในงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรม ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจงานออกแบบเข้ามาเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนและลงมือทำงานจริง

และ ‘KX Rooftop Farm’ พื้นที่ทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แอโรโพนิกส์ และไร้สารเคมีในโรงเรือนขนาดกะทัดรัดบนดาดฟ้า

เพื่อให้นักเรียนได้เปิดมุมมองสู่การก้าวเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนมองเห็นโอกาสของการออกแบบธุรกิจและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้กับนักเรียนที่มาเยี่ยมชม