มจธ. ต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพย์สินและการบริหารจัดการกิจการบริษัทของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ อาคารคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพย์สินและการบริหารจัดการกิจการบริษัทของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และผู้บริหาร มจธ. ให้การต้อนรับ

โดย ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ ได้นำเสนอ “กลไกส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ KMUTT’s Research and Innovation Ecosystem” ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล ร่วมนำเสนอ “ภาพรวมการบริหารจัดการบริษัทของมหาวิทยาลัย” อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์ “การบริหารจัดการธุรกิจ” โดยอาจารย์ นักวิจัย มจธ. ได้แก่ ผศ. ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด คุณนารีรัตน์ แซ่เตียว ผู้ก่อตั้งบริษัท อินไซท์ เอรา จำกัด และคุณกัลยรัตน์ กาญจนบัตร ผู้ก่อตั้งบริษัท คัพโค้ด จำกัด นอกจากนี้ยังได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชม บริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด (University Spin – Off) และ Hatch : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกัน

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด